Bybelstudie Gidse

Ons gratis Bybelstudiegidse bied waardevolle hulpbronne vir studie in die Woord. Lees dit nou aanlyn, of laat 'n afskrif gratis aan u gestuur word. Hulle word hier volgens kategorie gegroepeer.

Ons is opgewonde om ons gidse in Afrikaans aan te bied soos hulle beskikbaar word.


Here

AF
Wie Is God?

Wie Is God?

Hoe is God 'Een'? Wie was Jesus van Nasaret? - 'n gewone man, of veel meer? Wat was die betekenis van Sy dood en opstanding? Die Bybel openbaar dat ons 'n toekoms het met ons liefdevolle Skepper wat vandag kan begin. Hy nooi jou om Hom nou persoonlik te ken.

AF
Jesus Christus — Die Ware Verhaal

Jesus Christus — Die Ware Verhaal

Het Jesus gedoen wat die verslae toon? Was Hy, is Hy, werklik wie Hy beweer het om te wees? Kan dit histories bewys word? Of word ons oorgelaat om dit bloot op blinde geloof te aanvaar?
Hierdie boekie poog om die belangrikste vrae aan te spreek en te beantwoord wat intelligente, beredenerende mense natuurlik vra wanneer hulle probeer om Jesus Christus te verstaan die ware verhaal.

Jesus Christus

Jesus Christus

'n Christen se pad is uitdagend en beproewings kan soms oorweldigend wees. Maar deur die geboorte, volmaakte lewe, dood en opstanding van Jesus Christus, het ons hoop in die vermoë om die lewe se uitdagings te oorkom. Vind uit hoe ons deur Sy lewe gered word.

AF
Bestaan God?

Bestaan God?

Is hierdie lewe al wat daar is, of is daar iets meer? As daar iets meer is, hoe moet bewustheid van daardie iets u lewe beïnvloed? Hoekom is ons hier? Is daar 'n doel vir ons 23 lewe? Wat is ons lot en is daardie lot onlosmaaklik verbind met die bestaan van God? Ons kan die antwoorde op hierdie vrae vind.

AF
Is God ’n Drie-eenheid?

Is God ’n Drie-eenheid?

Is God 'n drie-eenheid? Hierdie boekie ondersoek die geskiedenis van die drie-eenheidsleer, 'n geloof van groot belang vir baie Christene. Wees voorbereid op 'n paar verrassings.

AF
Die Krag van die Heilige Gees

Die Krag van die Heilige Gees

Byna 2,000 jaar gelede het 'n wonderbaarlike, belangrike gebeurtenis plaasgevind die Nuwe-Testamentiese Kerk is op die Pinksterfees gestig. Wat hierdie gebeurtenis so verstommend gemaak het en Handelinge 2 meld dat die omstandighede van daardie dag werklik dramaties was was die gee van die Heilige Gees aan die volgelinge van Jesus Christus, net soos Hy belowe het.

Profesie

AF
Sewe Profetiese Tekens Voor Jesus Terugkeer

Sewe Profetiese Tekens Voor Jesus Terugkeer

Hierdie sewe profesieë, sommige vervul en sommige onvervuld, moet waar word voordat Jesus Christus terugkeer aarde toe. Vir die eerste keer in die geskiedenis is elkeen moontlik. Sal hierdie geslag Jesus se wederkoms sien?

AF
Rusland en Bybelprofesie

Rusland en Bybelprofesie

Meer as drie dekades ná die ineenstorting van die Sowjetunie in 1991, is Rusland aggressief besig om homself op die wêreldtoneel te laat geld, wat vrese vir 'n hernieude Russiese ekspansionisme verhoog. Hoe kan dit in Bybelprofesie afspeel?

AF
U Kan Bybelprofesie Verstaan

U Kan Bybelprofesie Verstaan

Hoe sal die wêreld uiteindelik vrede vind? Wat sal gebeur voordat dit uiteindelik gebeur? Die Bybel openbaar baie besonderhede oor eindtydgebeure en die belangrikste tendense wat tot Jesus Christus se wederkoms sal lei. Lees hierdie boekie om die antwoorde te leer.

AF
Die Finale Supermoondheid

Die Finale Supermoondheid

Bybelprofesieë openbaar nog een supermoondheid voor die wederkoms van Jesus Christus, wat met geweld en wreedheid sal regeer soos geen mag tevore nie. Sy val sal kom wanneer Jesus Christus terugkeer om die Koninkryk van God te vestig—die finale supermoondheid wat die wêreld ooit sal sien.

AF
Die Perderuiters van Openbaring

Die Perderuiters van Openbaring

Die "vier ruiters van die Apokalips"—laasgenoemde is die Griekse naam vir die boek Openbaring—het Bybellesers al eeue lank gefassineer. Wat verteenwoordig hulle? Die implikasies vir die mensdom is verbysterend.

AF
Christus se Heerskappy op Aarde

Christus se Heerskappy op Aarde

Net soos Hy belowe het, kom Jesus Christus binnekort terug. Wanneer Hy kom, sal Hy die menseregerings van die wêreld vervang met Sy eie Koninkryk van vrede en vreugde. Vind uit hoe Jesus se heerskappy op aarde sal lyk en hoe u daar kan wees om dit te kan beleef.

AF
Leef Ons in die Tyd van die Einde?

Leef Ons in die Tyd van die Einde?

Waarheen is ons oppad? Is daar hoop vir die toekoms? Gaan u veilig wees? Die Bybel het die antwoorde...

AF
Openbaring Word Onthul

Openbaring Word Onthul

Baie mense glo dat die boek Openbaring net slegte nuus bevat. Alhoewel dit openbaar waar ons optrede en besluite ons sal neem, wys dit ook hoe die mensdom uiteindelik 'n wêreld van vrede sal ervaar. Is die boek Openbaring vandag relevant? Is dit vir ons moontlik om dit te verstaan? Kan ons weet aan wie dit geskryf is en hoekom? Wat is die betekenis van die geheimsinnige simbole? Sodra u die boodskap van Openbaring begryp, sal u ook sien dat dit die merkwaardigste boodskap van hoop bevat wat ooit geskryf is. Die fundamentele boodskap daarvan is duidelik en die einde daarvan is seker.

AF
Die Midde-Ooste in Bybelprofesie

Die Midde-Ooste in Bybelprofesie

Hierdie boekie verduidelik die oorsake van konflik in hierdie onbestendige streek, tussen Arabiere en Jode en tussen Oosterse en Westerse kulture. Dit handel nie net oor die verlede en hede nie, maar oor die toekoms soos geprofeteer deur geïnspireerde skrywers meer as 2,000 jaar gelede. Huidige konflikte kan nie verstaan word sonder om dit in hul historiese konteks te plaas en die hedendaagse invloede wat daardie historiese vlamme aanblaas, te herken nie.

AF
Wie is die Antichris?

Wie is die Antichris?

Bybelprofesie oor die eindtyd praat oor hierdie geheimsinnige figuur. Is hy die een wat geïdentifiseer word as die "man van sonde" en die "vals profeet"? Of is daar meer daarby betrokke? Die antwoord is diep persoonlik en dwing Christene om die kern van hul verhouding met Jesus Christus te ondersoek.

AF
Die Troon van Brittanje

Die Troon van Brittanje

Die grootste en mees blywende dinastie in wêreldgeskiedenis toon tekens van vergaan. Maar sal dit? Om die toekoms van die Britse koninklike familie te verstaan, moet ons hoe die monargie begin het, en waarom, ondersoek.

AF
Die Verenigde State van Amerika en Brittanje in Bybel Profesie

Die Verenigde State van Amerika en Brittanje in Bybel Profesie

Waarheen is ons oppad? Is daar hoop vir die toekoms? Gaan u veilig wees? Die Bybel het die antwoorde...

Basiese Bybel Vrae

AF
Waarom Is U Gebore?

Waarom Is U Gebore?

Waarom bestaan ​​u? Wat is u bestemming? Is daar 'n rede, 'n doel, vir die menslike lewe? Hierdie vrae het die grootste denkers en filosowe deur die eeue verwar.

AF
Die Nuwe Verbond

Die Nuwe Verbond

Die geloof dat die Nuwe Verbond die wet van God vernietig, is al lank 'n gewilde leer in tradisionele Christendom. Hierdie gratis 171-bladsy boekie ondersoek hierdie vraag deeglik.

Ons boekie beskryf hoe God se verbonde die verhouding openbaar wat Hy met elke mens wil vestig. Bestel vandag nog u gratis kopie, of lees dit nou aanlyn!

AF
Wat Leer die Bybel oor Genade?

Wat Leer die Bybel oor Genade?

Min dinge kan belangriker wees vir ons verhouding met God as 'n ware Bybelse begrip van genade! Maak seker dat u hierdie verBASENDE studiegids lees om die ware Bybelse betekenis van genade te ontdek!

AF
Die Evangelie van die Koninkryk

Die Evangelie van die Koninkryk

Die Evangelie van die Koninkryk "Jesus het na Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê: Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie" (Markus 1:14, 15). "Die evangelie van die Koninkryk van God" is die boodskap wat Jesus Christus Sy volgelinge opdrag gee om te glo. Hierdie boekie sal u help om hierdie wonderlike goeie nuus te verstaan en te glo wat Jesus Christus aan die mensdom aangekondig het!

AF
Is Daar Werklik 'n Duiwel?

Is Daar Werklik 'n Duiwel?

Die Bybel openbaar baie oor 'n onsigbare krag wat agter die skerms werk en ons wêreld volgens sy wil en agenda vorm. Word u mislei? In hierdie studiegids sal u die ware bron agter soveel van die wêreld se probleme ontdek. Leer oor die wese wat vasbeslote is om u denke na sy eie te vorm. — "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie" (Johannes 18:36).

AF
Hemel en Hel

Hemel en Hel

Groot getalle van die wêreld se bevolking het nog nooit, bloot as gevolg van waar hulle woon, die geleentheid gehad om werklik te bekeer en Christus te aanvaar nie. Miljoene meer deur die eeue het ook nooit die geleentheid gehad nie as gevolg van wanneer hulle geleef het. Sou dit regverdig en reg wees van God om hulle te onderwerp aan dieselfde straf wat Hy sal gee aan diegene wat Hom opsetlik verwerp en kies om Sy vyande te wees?

Kom saam met ons op reis deur die geskiedenisbladsye en u Bybel.

AF
Rein en Onrein Diere

Rein en Onrein Diere

Is alle soorte dierevleis geskik vir kos? Het God sekere diere ontwerp om geëet te word en ander om nie geëet te word nie? Is Christene vry om enige soort kos te eet, en die instruksies van die Bybel te ignoreer? Leer die verrassende antwoorde—en die wetenskap agter hulle—in hierdie boekie.

AF
Wat leer die Bybel oor Tiendes?

Wat leer die Bybel oor Tiendes?

Leer tiendes tydlose beginsels en lesse selfs in vandag se moderne wêreld? Hoeveel tiendes word in die Bybel genoem? Wat is die doel van die tiendes? Hierdie boekie sal u help om God se perspektief oor hierdie belangrike saak te verstaan.

AF
Die Fundamentele Geloofstellings van die United Church of God

Die Fundamentele Geloofstellings van die United Church of God

In hierdie gids word 'n opsomming van elke lering uit die Grondwet van die United Church of God, an International Association, uiteengesit, en dan word elkeen van hierdie oortuigings uitgebrei. Bykomende boekies oor hierdie onderwerpe is gratis beskikbaar.

Die Wegraping vs. Die Bybel

Die Wegraping vs. Die Bybel

Christene regoor die wêreld soek 'n skielike redding — 'n Wegraping-om hulle te red van die komende tyd van benoudheid. Maar kom hierdie Wegrapingslering uit die Bybel?

AF
Die Ryk Man en Lasarus

Die Ryk Man en Lasarus

Wat moet ons leer uit Jesus se gelykenis van die Ryk Man en Lasarus?

AF
Die Kerk wat Jesus Gebou het

Die Kerk wat Jesus Gebou het

"... dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, ‘n pilaar en grondslag van die waarheid" (1 Timoteus 3:15). In hierdie boekie ondersoek ons die vrugte wat Jesus en Sy apostels gesê het Sy Kerk sou identifiseer. Ons kyk na die kontrasterende vrugte wat diegene identifiseer wat deur 'n ander gees beïnvloed word en 'n ander evangelie verkondig. Ons sal leer, nie uit menslike tradisie of opinie nie, maar direk uit God se Woord, hoe ons "die gemeente ... van die lewende God" (1 Timoteus 3:15) kan onderskei van diegene wat "valse profete" in skaapsklere volg.

Dit is die United Church of God

Dit is die United Church of God

Die missie van die United Church of God is om die min verstane evangelie wat deur Jesus Christus verkondig word¾die goeie nuus van die komende Koninkryk van God¾aan die wêreld te verkondig en om mense vir die Koninkryk voor te berei. Hierdie boodskap bied nie net groot hoop vir die hele mensdom nie, maar sluit ook die doel van menslike bestaan in-hoekom ons hier is en waarheen ons wêreld op pad is. In hierdie boekie beskryf ons die missie en sleutelaktiwiteite van die United Church of God, an International Association, en die oortuigings wat hulle dryf.

Hulp vir Vandag

AF
Lewende Geloof

Lewende Geloof

Daar is 'n geloofskrisis. Min mense het vertroue in God of die toekoms. Baie het geen geloof dat hul huwelike sal voortbestaan, dat politieke leiers hul land eerbaar sal dien of dat opvoeding hulle voldoende sal voorberei vir die uitdagings wat voorlê nie. Geloof is vandag heeltemal te skaars. Hierdie boekie sal u help om die sleutels tot lewende geloof te verstaan.

AF
Transformeer U Lewe

Transformeer U Lewe

In hierdie boekie sal ons die Bybel se lering oor bekering ondersoek—dit is nie net 'n eenmalige gebeurtenis nie. In plaas daarvan openbaar die Skrif dat dit 'n proses is. Die proses begin met God se roeping, gevolg deur die sleutelstappe van bekering, doop en die ontvangs van die Heilige Gees, en eindig uiteindelik met die wederkoms van Jesus Christus – wanneer die dooies in Christus tot onsterflikheid opgewek word en die ewige lewe gegee word – die uiteindelike transformasie!

AF
Bemeester Die Lewe

Bemeester Die Lewe

Op soek na goeie raad? U besef dit miskien nie, maar u besit waarskynlik die beste selfhelpboek wat ooit gepubliseer is. Een wat gelaai is met praktiese leiding om u te help om sukses te behaal in u loopbaan, vriendskappe, finansies, familie en alle ander aspekte van die lewe. Daardie boek is u Bybel! Ons het hierdie gids, Bemeester die Lewe, voorberei om u te help om die Bybel se beginsels vir sukses te ontdek.

AF
Die Huwelik en die Familie

Die Huwelik en die Familie

Die vreugde van 'n gelukkige huwelik geseën met liefdevolle, respekvolle kinders is 'n droom van meeste mans en vroue. Ons studiegids Die huwelik en gesin- Die ontbrekende dimensie, bevat artikels uit die Bybel wat u sal help om te verstaan ​​hoe u 'n liefdevolle en lewenslange verhouding kan bou.

AF
Wat u Moet Weet oor die Doop

Wat u Moet Weet oor die Doop

Wat is die doel van die menslike lewe? Is ons hier vir 'n rede? Verskaf die Bybel antwoorde op hierdie vrae? Wat bedoel die Bybel wanneer dit praat van bekering en doop? Binne hierdie boekie sal u die antwoorde vind op hierdie vrae.
" ... Breed is die pad wat na ondergang lei ... hoe smal is die pad na die lewe nie! Min is die mense wat dit kry!" (Matteus 7:13,14 Nuwe Lewende Vertaling). Sal u dit vind?

AF
Hulpmiddels om Geestelik te Groei

Hulpmiddels om Geestelik te Groei

Begeer u 'n nouer verhouding met God? Indien wel, waar begin jy? Watter hulpmiddels kan u gebruik om geestelik te groei en daardie uiters belangrike verhouding met u Skepper te bou? Hierdie belangrike studiehulp sal u op die regte pad plaas. Lees en begin vandag met die implementering van hierdie belangrike elemente!

Die Vrug van die Gees

Die Vrug van die Gees

Jesus Christus het belangrike geestelike lesse geleer aangaande die "vrug" van ons lewens. Wat is daardie lesse en hoe goed pas ons dit toe? Ons ewige lewe hang van hierdie begrip af!

AF
Beheer u Finansies

Beheer u Finansies

Watter raad gee die Bybel oor rykdom en ons gesindheid teenoor geld? Is geld werklik die wortel van alle kwaad? Weet u wat God dink oor bankrotskap? Wat sê die Bybel oor liefdadigheidsbydraes? Hoeveel moet ons gee? Maak seker dat u hierdie boekie lees om Bybelse antwoorde op hierdie belangrike vrae en meer, te ontdek.

AF
Oorkom Alkoholisme

Oorkom Alkoholisme

Alkohol kan 'n ongemaklike onderwerp wees. As u 'n alkoholprobleem het, is dit nie maklik om dit te erken en hulp te soek nie. As u iemand ken met 'n probleem, kan dit baie moeilik wees om hulle met die probleem te konfronteer of te weet hoe om te help.

AF
Oorwin Pornografie Verslawing

Oorwin Pornografie Verslawing

Pornografieverslawing is 'n werklike en baie ernstige probleem vir mense van alle soorte agtergronde. Dit kan selfs 'n ernstige probleem vir u wees. As u, of iemand wat u ken, sukkel met die seksuele sonde van pornografieverslawing, kan hierdie studiehulp help om die kettings van slawerny aan sonde te breek.

Ouens, Meisies & God

Ouens, Meisies & God

Bou wonderlike verhoudings met die teenoorgestelde geslag terwyl jy God in gedagte hou! Hierdie e-boekie is 'n herdruksamestelling van 'n reeks artikels wat vir die tydskrif Vertical Thought geskryf is.

AF
Vergifnis is Moontlik

Vergifnis is Moontlik

Die pad na vergifnis kan lank en moeilik wees, maar deur God se liefdevolle leiding is dit moontlik om die berge van gebelgdheid, wrokke en bitterheid te verwyder. Vergifnis is die kern van Christelike geloof en optrede.

Aanbidding

AF
God se Plan Volgens Sy Heilige Dae

God se Plan Volgens Sy Heilige Dae

Is dit moontlik om te weet wat die toekoms vir ons inhou? Die Skepper van die mensdom het wel 'n plan vir ons en Hy openbaar dit aan ons deur 'n jaarlikse siklus van feeste wat in die Skrif beskryf word. Dit is 'n verstommende plan wat 'n ongelooflike toekoms bied aan elke man, vrou en kind wat nog ooit geleef het. Hierdie boekie sal u help om die ongelooflike waarheid te verstaan oor wat vir die hele mensdom voorlê.

AF
Vakansiedae of Heilige Dae

Vakansiedae of Heilige Dae

Baie mense is geskok om die oorsprong van ons gewildste godsdienstige vakansiedae te ontdek. Hulle is ook verbaas om te ontdek dat die dae wat God in die Bybel ons beveel om te onderhou - dieselfde dae wat Jesus Christus en die apostels gevier het - feitlik universeel geïgnoreer word. Hoekom? Waarom word die Christelike vakansiedae vandag met soveel rituele en gebruike waargeneem wat nêrens in die Bybel gesanksioneer word nie? In hierdie gids sal u gedetailleerde antwoorde op hierdie vrae ontdek.

AF
God se Sabbatsrus

God se Sabbatsrus

Waarom het God die Sabbat so belangrik geag dat Hy dit in die Tien Gebooie opgeneem het? In ons moderne wêreld word die Sabbatsopdrag feitlik geïgnoreer en deur baie as irrelevant beskou. Maar is dit?

Ons gratis gids Sononder tot Sononder, God se Sabbatsrus sal u help om die waarheid oor die Sabbat te ontdek en ook te bepaal hoe hierdie kennis u lewe beïnvloed.

'n Duidelike begrip van die skrif sal u help om die relevansie en belangrikheid van die Sabbatdag te verstaan. Moenie uitstel om meer oor hierdie belangrike onderwerp te leer nie.

AF
Paasfees

Paasfees

Baie gelowiges vier Paasfees as 'n manier om Jesus se opstanding te eer. Paasfees se oorprong strek terug na die voor-Christelike heidendom. Die Bybel alleen wys 'n ander stel vieringe - die Pasga en die Dae van die Ongesuurde Brode - wat ons die ware verhaal gee.

Die Lewe se Doel

AF
Wat Gebeur na die Dood?

Wat Gebeur na die Dood?

Ons gratis studiegids sal u help om te verstaan wat die Bybel sê oor wat met u geliefdes gebeur nadat hulle dood is. Dit kan u dalk verras, en terselfdertyd vrede en aanmoediging gee.

Moenie hierdie geleentheid mis om die bemoedigende waarheid te ontdek nie!

AF
Skepping of Evolusie

Skepping of Evolusie

In hierdie boekie ondersoek ons die grondliggende uitgangspunte van evolusie. Ons beskou die bewyse wat evolusioniste aanhaal om die teorie te ondersteun. Maar miskien die belangrikste, kyk ons na die wetenskaplike feite wat evolusioniste nie in die openbaar bespreek nie, om redes wat duidelik sal word.
U kan weet of evolusie waar is. Ons hoop u sal die bewyse noukeurig ondersoek. Wat u glo maak saak.

AF
Waarom Laat God Lyding Toe?

Waarom Laat God Lyding Toe?

Lyding. Dit is nie 'n aangename onderwerp om te bespreek nie, maar wel 'n noodsaaklike onderwerp. Lyding teister ons wêreld. In sy vele vorme raak dit ons fisies, sielkundig en emosioneel. Hierdie boekie sal u help om te verstaan ​​hoe lyding begin het, waarom dit voortduur-en hoe dit sal eindig.

AF
Waarom Ly Ek?

Waarom Ly Ek?

Wanneer tragedies gebeur, vra ons hoekom. Of dit nou met ons persoonlik, met ons geliefdes of met ons gemeenskappe gebeur, ons het 'n natuurlike begeerte om antwoorde te vind. Hoe kan 'n liefdevolle almagtige God toelaat dat verskriklike dinge gebeur? God gee vir ons antwoorde. Hy gee vir ons hoop. Die Bybel is die ware Woord van God en dit openbaar die redes vir pyn en lyding. Dit gee ons ook die hoop om beproewings en hartseer te hanteer.

Selfmoord

Selfmoord

Die geliefdes van 'n selfmoordslagoffer moet verstaan wat die Bybel openbaar-daar sal lewe ná die dood vir daardie persoon wees en hy sal sy geleentheid kry om te kwalifiseer vir die ewige lewe in God se Koninkryk.

Die Bybel

AF
Die Tien Gebooie

Die Tien Gebooie

Baie godsdienstige mense aanvaar die idee om ander lief te hê soos hulself, maar bly salig onbewus van hoe die Bybel liefde definieer. As gevolg hiervan verstaan ​​hulle nie die noodsaaklikheid van die toepassing van die Bybelse beginsels wat die sukses of mislukking van hul verhoudings bepaal nie.

Ons hoop dat hierdie gids u sal inspireer om die wysheid van God so te waardeer dat u na sy gebooie sal kyk as u standaard vir gedrag. Dit is die voorbeeld wat Jesus Christus vir ons gestel het (Johannes 15:10; 1 Petrus 2:21; 1 Johannes 2: 6).

AF
Is die Bybel Waar?

Is die Bybel Waar?

Kan u die Bybel glo? Wat is hierdie boek, regtig? Is dit net 'n versameling antieke legendes en literatuur, soos baie glo? Wat van wetenskaplike ontdekkings wat die Bybel “weerlê”? Dit is deurslaggewende vrae. Die mensdom staar uitdagings in die gesig wat ons bestaan bedreig, maar al te dikwels ignoreer ons die een bron wat eintlik die antwoorde het. Moet ons dan nie kyk of hierdie bron werklik waar is nie? Hierdie boekie bespreek hierdie belangrike vrae en help u om die antwoorde te vind.

AF
Hoe om die Bybel te Verstaan

Hoe om die Bybel te Verstaan

Die Bybel is die wêreld se beste verkoopste boek ... nog, ondanks die gewildheid van die Bybel, is dit ook beskryf as die boek wat die meeste verkeerd verstaan ​​word. Was u een van diegene wat dit moeilik gevind het om die Bybel te verstaan? Wens u dat u geweet het hoe om die tydlose beginsels beter toe te pas, hoe om dit te gebruik om 'n regte verhouding met die outeur, u Skepper, te bou? Hierdie studiegids sal sewe sleutels ondersoek wat u kan help om die belangrike boek te verstaan.

Die Bybel en Argeologie #1

Die Bybel en Argeologie #1

Die studie van argeologie kan help om geloof te versterk. Dit stel ons in staat om 'n fassinerende reis terug in tyd te neem om die klippe en artefakte te bestudeer wat stom,maar dwingend, getuig van die waarheid van die Skrif. Hierdie reeks ondersoek die ontdekkings wat Bybelse verslae parallel en verlig.

Die Bybel en Argeologie #2

Die Bybel en Argeologie #2

Bewyse uit argeologie is verifikasie van Bybelse akkuraatheid, en dit is die fokus van hierdie reeks artikels. Ons bied u 'n steekproef van die bewyse wat beskikbaar is-dokumentasie wat toon dat besonderhede van die mense, plekke en gebeure wat in die Bybel beskryf word—baie daarvan net terloops genoem—deur argeoloë en historici geverifieer is.

Antwoorde uit Genesis

Antwoorde uit Genesis

Vir baie van die wetenskaplike wêreld vandag is die heelal 'n groot raaisel-en 'n toevallige, evolusionêre ongeluk. Inderdaad, die oorheersende beskrywing van die heelal laat die Skepper heeltemal uit die prentjie. Ons weet egter die Bybel vertel 'n heel ander storie. Hierdie reeks artikels ondersoek die skepping van die heelal soos opgeteken in die Bybel en hoe baie wetenskaplike navorsing-in plaas daarvan om die Bybel te weerspreek-in werklikheid die waarhede bevestig wat God geïnspireer het om in die Bybel opgeteken te word.

12-les Bybelstudiekursus

12-les Bybelstudiekursus

Gratis 12-les Bybelstudiekursus van die United Church of God, Suid-Afrika. Die Bybel is vol raad om u te help in u loopbaan, huwelik, gesinsverhoudings, finansies, vriendskappe en elke ander belangrike aspek van die lewe. Maar vir baie mense kan dit moeilik wees om die Bybel te verstaan. Dit hoef nie so te wees nie! Ontdek die lewe se antwoorde in hierdie gratis 12-les Bybelstudiekursus...

Aanlyn Bybelkommentaar

Aanlyn Bybelkommentaar

Verhoog u Bybelkennis met ons aanlyn Bybelkommentaar. Beplan om u te help om u persoonlike studie van die Ou Testament te organiseer, word elke hoofstuk in sy historiese en tekstuele konteks beskou om die doel en betekenis van die geïnspireerde Woord van God na vore te bring. Verstaan die Bybel soos nog nooit tevore nie, en verryk u daaglikse Bybelleesprogram!

AF
Engele

Engele

Engele bestaan om "die wat saligheid sal beërwe" te dien. Hulle is onsigbaar, en ons is geneig om hul rol in die uitvoering van God se doel en plan te vergeet. Ons het almal stories van bonatuurlike ingryping gehoor-u het dalk u eie stories. Baie engele is aangewys om in ons behoeftes te voorsien, en hulle take kan verander met omstandighede.

Hierdie studiegids ondersoek sommige van die interessante en diepgaande verse wat insig gee oor hierdie dienaars van God. Die Skrif het baie om vir ons te vertel oor hierdie fassinerende onderwerp.

UCGia

Get Your Free Subscription to Beyond Today Magazine

Beyond Today magazine is available to you at no cost whatsoeverPlease provide your details below.