GRATIS BYBELSTUDIE GIDSE:
 Alle Studiegidse

Die Tien Gebooie

In ons gratis studiegids sal u die volgende ontdek:

1/2 stap voltooi
For your information only — An anonymous user has just downloaded the following.
" >
GRATIS GIDS:

Die Tien Gebooie

Voer u besonderhede in om 'n e-pos met die aflaai skakel te ontvang.
Die Tien Gebooie

Die Tien Gebooie

EKSODUS 20:2-17

Afrikaans Bible -[vertaling: 1953]

 1. Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

  “Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.

 2. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

 3. Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

 4. Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; 10 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. 11 Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.

 5. 12 Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.

 6. 13 Jy mag nie doodslaan nie.

 7. 14 Jy mag nie egbreek nie.

 8. 15 Jy mag nie steel nie.

 9. 16 Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.

 10. 17 Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.

Die Tien Gebooie

DEUTERONOMIUM 5:6-21

Afrikaans Bible -[vertaling: 1953]

 1. Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

  Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.

 2. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; 10 en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

 3. 11 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

 4. 12 Onderhou die sabbatdag, dat jy dit heilig soos die HERE jou God jou beveel het. 13 Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; 14 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie; sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. 15 En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland ‘n slaaf was, en die HERE jou God jou daarvandaan uitgelei het deur ‘n sterke hand en ‘n uitgestrekte arm; daarom het die HERE jou God jou beveel om die sabbatdag te hou.

 5. 16 Eer jou vader en jou moeder soos die HERE jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die HERE jou God aan jou gee.

 6. 17 Jy mag nie doodslaan nie.

 7. 18 En jy mag nie egbreek nie.

 8. 19 En jy mag nie steel nie.

 9. 20 En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.

 10. 21 En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie; en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie—na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.


Sommige mense beskou dit slegs as 'voorstelle', terwyl ander probeer om ten minste sommige daarvan te beoefen. Baie min beskou hierdie gebooie as ons liefdevolle Skepper se geskenk aan die mensdom.

Die 10 Gebooie is ontwerp om ons, ons gesinne en gemeenskappe te beskerm. As hulle goed verstaan ​​word, is hulle nie net van toepassing op die hedendaagse wêreld nie, maar kan ook die manier waarop ons dink en hoe ons die probleme en die moeilikhede van die lewe benader en verander. Ons gratis boekie, Die Tien Gebooie, bied 'n duidelike oorsig van die wet en wys die geldigheid daarvan in ons daaglikse lewe uit.

Hierdie video bevat onderskrifte wat in Afrikaans beskikbaar is. Kies 'Afrikaanse' onderskrifte deur op die ratwiel-ikoon te klik > Subtitels/CC > Auto-translate, en kies dan 'Afrikaans'

Verwante Items

UCGia

Get Your Free Subscription to Beyond Today Magazine

Beyond Today magazine is available to you at no cost whatsoeverPlease provide your details below.