Roy Demont

Senior Leraar (Streek), voorsitter van die Nasionale Raad

Tel. +27 (0)82-450-8679


Roy Demont is 'n Leraar in die United Church of God en dien as die Hoof Leraar in Suid-Afrika. Hy is ook voorsitter van die UCG Nasionale Raad in Suid-Afrika.


 

Kontak ons

UCGia

Get Your Free Subscription to Beyond Today Magazine

Beyond Today magazine is available to you at no cost whatsoeverPlease provide your details below.