Kontak ons

Sabbat dienste & Bybel Studies

map-south-africa-ucg-congregations-AF-v2.png

Kontak ons

Dienste is in engels

Roy Demont

Hoof Leraar

Roy Demont is die Hoof Leraar van die United Church of God gemeentes in Suid-Afrika.

Kontakbesonderhede:

Tel: +27 (0)82-450-8679
Pos: (Kerkkantoor)
Vir meer besonderhede/Kontak
Isella Wallis, UCG-SA Tesourier en Kantoor Bestuurder

Kerk Kantoor

Isella Wallis is die UCG-SA se Tesourier en Kantoor Bestuurder.

Kantoor Kontakbesonderhede

Tel: +27 (0)797259453
Faks: +27 (0)86 572 7437
Posbus 73606, Lynnwood Ridge, 0040
Vir meer besonderhede/Kontak
Vivien and Cathy Botha

Wes-Kaap
Kaapstad

Leraar — Vivien Botha

Dienste word elke Sabbat (Saterdag) in die Pinelands-omgewing in Kaapstad gehou.

Klik op die skakel hieronder vir kontakbesonderhede..

Vir meer besonderhede/Kontak
Durban

KwaZulu Natal
Durban

Dienste word elke Sabbat in die Glenwood-omgewing gehou. Kontak ons asseblief vir tyd en plek.

Kontak die Leraar, Roy Demont, op +27 (0)82-450-8679.

Vir meer besonderhede/Kontak
East London

Oos-Kaap
Oos-Londen

Dienste word elke Sabbat in Oos-Londen gehou. Kontak ons asseblief vir tyd en plek.

Kontak die Leraar, Graham Cowley, op +27-(0)73-902-9222.

Vir meer besonderhede/Kontak
Clive Demont

Oos-Kaap
Gqeberha

Dienste word elke Sabbat in Gqeberha gehou. Kontak ons asseblief vir tyd en plek.

Kontak die Leraar, Clive Demont, by +27 6 0960 1458..

Vir meer besonderhede/Kontak
Kempton Park

Gauteng
Kempton Park

Weeklikse Sabbatdienste in Kempton Park.

Dienste word elke Sabbat in Kempton Park gehou, kontak die Leraar, Arthur Fisher, by +27 76 932 5245.

Vir meer besonderhede/Kontak
Kimberley

Noord-Kaap
Kimberley

Dienste word op die 1ste en 3de Saterdag van die maand gehou.

Vir meer besonderhede kontak die Leraar, Arthur Fischer, by +27 76 932 5245.

Vir meer besonderhede/Kontak
UCGia

Get Your Free Subscription to Beyond Today Magazine

Beyond Today magazine is available to you at no cost whatsoeverPlease provide your details below.