Die Huttefees


Jaarliks ​​vergader duisende Christene regoor die wêreld om die heerskappy van Jesus Christus oor die hele aarde waar te neem en te vier.


Spreek met die kinders van Israel en sê: "Op die vyftiende dag van hierdie sewende maand is dit sewe dae lank die huttefees vir die HERE.". Levitikus 23:34

feast worldwideDie 'Huttefees' mag vir baie Christene onbekend wees, maar tog verwys hierdie Bybelse fees na die toekoms en beeld 'n tyd uit waarna die mensdom deur die eeue heen al smag.


Uittreksel uit 'God se Plan Volgens Sy Heilige Dae' (studiegids) —

Die betekenis van Huttefees

Die naam Huttefees, is afgelei van God se opdrag aan antieke Israel om in tydelike 'hutte' te woon tydens die fees. Die Israeliete het hul huise verlaat en tydelike woonplekke gebou (die Hebreeuse sukkah was 'n 'hut met geweefde takke') om in te woon terwyl hulle voor God gejuig het. Dit het hulle herinner aan hul vrylating uit slawerny en die feit dat hulle in hutte gebly het toe God hulle uit Egipte gebring het (Levitikus 23:34, Levitikus 23: 41-43). In skrille kontras met die swaarkry van slawerny, beklemtoon hierdie fees rus, vrede en welvaart, aangesien dit aan die behoeftes van alle mense, insluitend vreemdelinge, weduwees en armes, voorsien.

Die Bybel beklemtoon dat ons liggaamlike lewe tydelik is, net soos hutte of tydelike wonings. Die skrywe van die apostel Paulus weerspieël hierdie tema: "Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons ‘n gebou het van God, ‘n huis nie met hande gemaak nie, ewig, in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorklee te word” (2 Korintiërs 5: 1-2).

Die Huttefees voorspel die Messiaanse periode waarvan talle Ou-Testamentiese profete gepraat het, en wat deur die apostel Johannes (Openbaring 19: 1 - 20: 6) voorspel word as 1,000 jaar, wanneer Jesus Christus terugkeer om die aarde te regeer as Koning van konings, en begin om ons vermoeide, oorloggeteisterde planeet te genees. Alhoewel ons nie weet wanneer hierdie millennium sal begin nie, sal dit 'n tyd van groot vrede, oorvloed en vreugde wees. Die mensdom sal die manier van gee ervaar in teenstelling met die samelewing se huidige filosofie van vat. Die millennium is die volgende belangrike stap in die nimmereindigende Koninkryk van God en Sy ewige heerskappy.

Ons lees in die Bybel dat Jesus die Huttefees byna tweeduisend jaar gelede tydens Sy aardse bediening gehou het (Johannes 7: 1-14). God het ook die profeet Sagaria geïnspireer om te skryf van 'n toekomstige tyd, wanneer al die nasies van die aarde "om te aanbid voor die Koning, die HERE van die leërskare, en om die huttefees te vier" (Sagaria 14: 16-19).


"My Feeste"

God het lank gelede Sy mense opdrag gegee om Sy feeste noukeurig te hou.

"Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle:' Die feestye van die HERE wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is My feestye. '' Levitikus 23: 2

Let op dat Hy nie gesê het dat dit hulle feeste was nie. Om gehoorsaam aan die opdrag van God te wees, vergader lede van die United Church of regoor die wêreld om die Huttefees te hou en 'n voorsmakie van 'die Millennium' te ervaar. Die feeste is Christelik van aard en betekenis, met God ons Vader en Jesus Christus die middelpunt waar om alles draai. Vir meer inligting oor God se feeste, klik op die skakel hieronder of sien die Aanbid kategorie van ons aanlyn biblioteek.


Leer meer

UCGia

Get Your Free Subscription to Beyond Today Magazine

Beyond Today magazine is available to you at no cost whatsoeverPlease provide your details below.