Ons is daartoe verbind om die Bybelse Christendom te herwin en om God se inklusiewe plan vir die hele mensdom te deel. 

Oor Ons

Die United Church of God - Suid-Afrika is 'n Christelike kerk met gemeentes in Suid-Afrika en in die meeste streke van die wêreld. Ons is deel van die United Church of God, an International Association.

Photo montage - UCG SA

Ons Missie

VERKONDIG DIE EVANGELIE | BEREI DIE MENSDOM VOOR

Ons aanvaar die absolute gesag van die Woord van God en streef daarna om vas te hou aan die leringe van die oorspronklike Kerk, gegrond op Christus en die apostels. As sodanig leer ons liefdevolle eerbied vir God ons Vader, verlossing deur ons Here Jesus Christus, en bevorder ons die Wet van God as Sy gids tot die daaglikse lewe onder leiding van die Heilige Gees. Ons volg die leringe van Christus en die apostels, en handhaaf dieselfde dag vir aanbidding as wat hulle gedoen het, naamlik die Bybelse 7de dag (Saterdag) Sabbat.

In Suid-Afrika word ons aktiwiteite en programme opgesom in die volgende tabel:
UCG South Africa activities graphic
fas fa-share-alt

Die Verkondiging van die Evangelie

Die Kerk moet dieselfde 'Evangelie van die Koninkryk van God' wat deur Jesus Christus geleer is, aan die wêreld verkondig. Dit is die sentrale tema van alles wat Jesus verkondig en geleer het. Hierdie boodskap bied nie net groot hoop vir die hele mensdom nie, maar sluit ook die doel vir die menslike bestaan in ​​- waarom ons hier is en waarheen ons wêreld op pad is.

Jesus het gekom om die evangelie van die koninkryk van God te verkondig (Markus 1:14). Maar wat was Sy boodskap?

Die woord 'evangelie' beteken goeie nuus - met die klem op God se genadige belofte van ewige verlossing aan gelowiges. Saam met die belofte is 'n wonderlike geleentheid om deel te neem aan 'n letterlike Koninkryk onder die heerskappy van (Koning) Jesus Christus, wat sal terugkeer om wêreldvrede vir almal te bewerkstellig.

→Om 'n plaaslike UCG gemeente in u omgewing te vind, klik hier
Om die leringe van United Church of God te lees, klik hier.
fas fa-user-friends

Die Mensdom Word Voorberei

Die Kerk se totale missie strek veel verder as sy aanvanklike verantwoordelikheid om die evangelie te verkondig en nuwe dissipels te maak."En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus"(Efesiërs 4:11-13).

Die Kerk word opdrag gegee om nie net sy skape te voed soos Hy beveel het nie, maar ook om hierdie volgelinge voor te berei om groter diens aan God, hul gesinne, hul gemeenskappe en hul medemens te lewer. Jesus het groot klem geplaas op diens aan ander.

Om hierdie redes streef die United Church of God daarna toe om gemeentes regoor die wêreld te stig waar mense bymekaar kan kom en leiding kan ontvang in hoe om goddelik te leef en ander van diens te wees. Ons gemeentes word bedien deur geordende leraars wat opgelei is om die Skrif akkuraat te leer en uit te lê en om diegene te raadpleeg wat persoonlike leiding vra. Leraars word dikwels deur ander toegewyde mans en vroue gehelp om gemeentes te help om hul volle potensiaal te bereik om ander te dien — soos geleentheid, behoefte en hulpbronne dit toelaat.

Ons Media

Image

Beyond Today (TV)

Televisieprogram wat verskillende Bybelse onderwerpe ontleed, aangebied deur Steve Myers, Gary Petty, en Darris McNeely.

Image

Beyond Today (Tydskrif)

Twee-maandelikse tydskrif in volkleur wat vanuit 'n Bybelse perspektief op kwessies rakende die moderne lewe fokus.

Image

Bybelstudie Kursus

12 maandelikse lesse wat fokus op die hooftemas van die Bybel.

Image

Bybelstudie Gidse

Ons publiseer 'n verskeidenheid studiegidse en boekies wat Bybelse onderwerpe uiteensit.

UCG Radio

UCG Radio

Ons stroomradiostasie met 'n wye verskeidenheid inspirerende en opvoedkundige materiaal.

Image

Compass Check (Engels)

Tydskrif vir die jeug van die Kerk.

fas fa-gift

In ooreenstemming met Christus se aanmaning "Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee" (Matteus 10:8), word
ons literatuur gratis, sonder verpligting versprei aan almal wat dit versoek.

fas fa-coffee

Persoonlike raadgewing

Ons begeer om God se lewenswyse te deel met diegene wat ons Verlosser, Jesus Christus, opreg probeer aanbid en volg. Ons leraars is beskikbaar om raad te gee, vrae te beantwoord en die Bybel te verduidelik. As u 'n leraar wil kontak of een van ons gemeentes wil besoek, skakel ons vandag. As u verkies om direk 'n plaaslike leraar te kontak, raadpleeg die lys gemeentes vir hul kontakbesonderhede.

Kontak ons gerus per e-pos met enige vrae.

fas fa-piggy-bank

Finansiële integriteit & rentmeesterskap

Die Bybel beklemtoon herhaaldelik dat God se knegte wyse rentmeesters en bestuurders moet wees oor die hulpbronne wat Hy voorsien. Hulle moet erken dat hierdie bronne - finansieel, liggaamlik en menslik - eintlik aan Hom behoort, eerder as aan enige individu of organisasie.

UCG Goals & Purposes

"What is the Work of the Church? ' preek deur Victor Kubik

Victor Kubik, ‘n leraar van UCGia, gaan noukeurig deur die doelstellings en doeleindes van die United Church of God, an International Association.
UCGia

Get Your Free Subscription to Beyond Today Magazine

Beyond Today magazine is available to you at no cost whatsoeverPlease provide your details below.